பெரிய புராண விழா (Periya Purana Vizha)

  377

  Posted by Msnk Darma on Khamis, 9 Ogos 2018

  வணக்கம், மலேசிய சைவ நற்பணிக் கழக ஏற்பாட்டில் பெரிய புராண விழா எதிர்வரும் 2-9-18 நடைபெறவிருக்கின்றது. தவறாமல் வந்து கலந்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்MSNK cordially invite everyone to join our upcoming mega event of the year "Periya Purana Vizha" which will be held on 2.9.18 at Tan Sri Tun Sambanthan Hall @ 9am. For further info please contact Mr Narendran 018-2476419 or pm us. Thanks

  Posted by Msnk Darma on Isnin, 9 Julai 2018

  வணக்கம், மலேசிய சைவ நற்பணிக் கழக ஏற்பாட்டில் பெரிய புராண விழா எதிர்வரும் 2-9-18 நடைபெறவிருக்கின்றது. தவறாமல் வந்து கலந்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் MSNK cordially invite everyone to join our upcoming mega event of the year "Periya Purana Vizha" which will be held on 2.9.18 at Tan Sri Tun Sambanthan Hall @ 9am. For further info please contact Mr Narendran 018-2476419 or pm us. Thanks

  Posted by Msnk Darma on Rabu, 13 Jun 2018


  வணக்கம், மலேசிய சைவ நற்பணிக் கழக ஏற்பாட்டில் பெரிய புராண விழா எதிர்வரும் 2-9-18 அன்று நடைபெறவிருக்கின்றது. தவறாமல் வந்து கலந்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

  MSNK cordially invites everyone to join our upcoming mega event of the year “Periya Purana Vizha” which will be held on 2.9.18 at Tan Sri Soma Hall, Wisma Tun Sambanthan, Kuala Lumpur @ 8am. For further info please contact Mr Narendran 018-2476419 or pm us. Thank you.