தொடர்புக்கு


மலேசிய சைவ நற்பணிக் கழகம்
எண். 5, ஜாலான் 7/153A,
தாமான் அங்காசா, பூச்சோங்,
58100 கோலாலம்பூர்
  :   +603-77835801
  :   +603-77814912
E   :   msnk@saivanarpani.org
W  :  www.saivanarpani.org