வாராந்திர திருக்குறள் வகுப்பு – Weekly Thirukkural Class

  1974
  When:
  January 27, 2020 @ 7:30 pm – 9:30 pm
  2020-01-27T19:30:00-01:00
  2020-01-27T21:30:00-01:00
  Where:
  Arthanyana Maiyam / அர்த்தஞான மையம்
  No 38-2
  Jalan Tun Sambanthan 3, Brickfields, Kuala Lumpur
  Malaysia.
  Contact:
  Mr. Darmalingam
  012-327 7061