வாராந்திர திருக்குறள் வகுப்பு – Weekly Thirukkural Class

  2013
  When:
  April 1, 2019 @ 7:30 pm – 9:30 pm
  2019-04-01T19:30:00+00:00
  2019-04-01T21:30:00+00:00
  Where:
  Arthanyana Maiyam / அர்த்தஞான மையம்
  No 38-2
  Jalan Tun Sambanthan 3, Brickfields, Kuala Lumpur
  Malaysia.
  Contact:
  Mr. Darmalingam
  012-327 7061